Gedreven door uitdaging

Over ons $ Duurzaamheid

Ons duurzaam DNA

Vroeger, toen onze grootvader het bedrijf runde, bestond het woord Duurzaamheid nog niet. Toch handelde hij er toen al naar en bedacht werkmethoden om met dezelfde middelen meer te kunnen doen.
Slim nadenken, voordat je aan een klus begint. ‘Voordenken’ noemen wij dat. Het zit in ons DNA. Mensen en materieel efficiënt inzetten en trucks niet onnodig laten rijden. Slimme bouwlogistiek: het is al decennialang de essentie van onze manier van werken.
Zo leveren wij een professionele totaaloplossing voor elke klus, met zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor de omgeving.

Slimme bouwlogistiek

Bouwprojecten in bewoond gebied creëren vaak overlast voor de omgeving. Bij Van Boxtel Groep streven we ernaar een gebied te helpen bebouwen met zo weinig mogelijk (en zo schoon mogelijke) vervoers- hijs- en arbeidsbewegingen. Dit vereist een goede samenwerking en afstemming tussen alle partijen in de keten. Door alle bewegingen van alle partijen binnen een bouwproject goed in kaart te brengen, kan iedereen slimmer werken. Knelpunten worden sneller gesignaleerd en kunnen tijdig voorkomen of bijgestuurd worden. Met daarbij altijd de garantie dat veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid het uitgangspunt is bij alles wat we doen.

Bouwhub

Een bouwhub vormt voor ons een uitstekende basis voor slimme bouwlogistiek. Door gebruik te maken van een bouwhub wordt de nadelige impact op de omgeving en het milieu aanzienlijk beperkt.

Een bouwhub is een logistiek knooppunt, vaak aan de rand van een stad, waarvandaan bouwprojecten in die stad worden beleverd. Op de bouwhub worden bouwmaterialen van verschillende toeleveranciers verzameld en samengevoegd. Zo wordt het aantal truckbewegingen van en naar het bouwproject beduidend minder.

Lees meer…

Duurzame ritplanning

Ook als we niet vanuit een bouwhub werken, zijn onze planners continu alert op slimme ritcombinaties en optimale belading van onze voertuigen. Zo proberen we extra ritten te voorkomen en trucks niet onnodig te laten rijden. Ook dat is duurzaam denken.

Onze trucks rijden inmiddels allemaal op alternatieve brandstof (HVO), de meest schone brandstof van dit moment. Dit is voor ons nu het meest duurzame alternatief, in de overgangsfase naar een volledig elektrisch wagenpark in de toekomst.

Solide partner in mobiele flexwoningen

De woningnood in Nederland wordt steeds urgenter. Een groeiende groep mensen is op zoek naar een geschikte en betaalbare woning. Het bouwen van nieuwe huizen staat onder grote druk en gaat veel langzamer dan gepland.

Flexwoningen bieden een goed en duurzaam alternatief. Het kabinetsbeleid is erop gericht meer van deze woningen in gemeenten te realiseren. Flexwoningen worden relatief snel gebouwd in een fabriek. Zonder last van weersinvloeden en met weinig stikstofuitstoot. Ze zijn geschikt voor plaatsing op tijdelijk beschikbare locaties en kunnen daarna weer gedemonteerd worden om elders dienst te doen.

Bij Van Boxtel Groep hebben we al het materieel en alle benodigde kennis in huis voor het bouwen van een volledige wijk met mobiele flexwoningen. Wij verzorgen op de locatie het voorbereidende grondwerk. We regelen dat het benodigd materieel (zoals een hijskraan) tijdig ter plekke is en draaiklaar is gemaakt, voordat de woningen arriveren. Het is een continu proces van slim nadenken over elke stap in de bouwlogistiek.

Vanuit de fabriek transporteren wij de flexwoningen naar elke wenselijke plek in Nederland of daarbuiten. We doen vooraf een routeonderzoek en zorgen voor alle benodigde vervoersdocumenten, ontheffingen en transportvergunningen.

We plaatsen en monteren de woningen en zorgen voor de aanleg van de straten eromheen. Als wij vertrekken is de woning gebruiksklaar. Toekomstbestendig, geen fratsen, gewoon goed werk.

Maatschappelijk betrokken

Bij Van Boxtel Groep voelen we ons maatschappelijk betrokken bij onze leefomgeving. We ondersteunen veel lokale verenigingen en plaatselijke initiatieven.

We werken samen met Veilig Verkeer Maasland in het dodehoek project. Dit is een speciaal lespakket voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Onze chauffeurs maken kinderen in de klas erop attent dat ze soms niet zichtbaar zijn voor een bestuurder van een grote truck. Kinderen kunnen dat zelf ervaren door achter het stuur plaats te nemen.

Van Boxtel Groep is een erkend leerbedrijf. Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen een vak in de praktijk echt te leren. Daarom bieden wij goed begeleide leerplekken aan leerlingen van het vmbo, mbo en hbo.

Ook maken we ons sterk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. We zijn PSO-gecertificeerd conform de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit betekent dat wij projecten aangaan waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezetBedrijven die werk inkopen bij een PSO-gecertificeerde organisatie kunnen hiermee hun eigen PSO-score positief beïnvloeden.